Οι φίλοι του μουσείου Θύραθεν είναι ένας αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε από μία ομάδα που επιθυμούν να παρέχουν ηθική και οικονομική στήριξη στο μουσείο. Φίλοι όλων των ηλικιών μπορούν να υποστηρίξουν το μουσείο με:

  • Την Δημοσίευση των δράσεων του.
  • Με το να εμπλουτίσουν την συλλογή του μουσείου.
  • Με τον ενθαρρύνουν τους στόχους του μέσα από δωρεές κληροδοτήματά εθελοντική εργασία και προτάσεις για βελτίωση.

Οι φίλοι του μουσείου Θύραθεν λαμβάνουν μία ειδική κάρτα μέλους που τους δίνει το δικαίωμα να έχουνε: 

  • ελεύθερη είσοδο στο μουσείο 
  • προσκλήσεις σε κάποιες εκδηλώσεις του μουσείου.
  • Να συμμετέχουν σε προγράμματα δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των ξεναγήσεων στο χώρο του μουσείου. 

Ο οργανισμός υποστηρίζει το μουσείο με πολλούς τρόπους όπως: 

  • διοργάνωση Εκδηλώσεων με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων. 
  • Παροχή οικονομικού κεφαλαίου για την απόκτηση μουσικών οργάνων ή για την οικονομική ενίσχυση των διαφόρων δράσεών του.

Συμπληρώσετε την φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας