Το μουσείο παραδοσιακών οργάνων έρευνας και τεκμηρίωσης Θύραθεν παραδίδει μαθήματα μουσικών οργάνων με καταξιομένους καλλιτέχνες. Παράλληλα όσοι συμμετέχουν στα μαθήματα μουσικών οργάνων παρακολουθούν και δωρεάν μαθήματα Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής Μουσικής. Για πληροφορίες εγγραφές και ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

fl.jpgflyer.jpg