Μία από τις δράσεις του Μουσείου πουπραγματοποιείται   κάθε χρόνο είναι τα μαθήματα μουσικών οργάνων. Τα μαθήματα είναι σε εβδομαδιαία βάση καθώς επίσης είναι και  ατομικά