Τα μαθήματα του τμήματος της οργανοποιίας πραγματοποιούνται στον χώρο του μουσείου στο πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα μέσα από ένα ομαδικό μάθημα να πάρουν τις βασικές γνώσεις γύρω από την τέχνη της οργανοποιίας.