Α' & Β' Δημοτικού

 • Όνομα Πρότζεκτ: ''..Μια πρώτη εξερεύνηση''..
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Μουσικοκινητική Δραστηριότητα 
  • Γ' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου με ανακυκλώσιμα υλικά
  • Δ' μέρος: Εκμάθηση παραδοσιακού Τραγουδιού
 • Όνομα πρότζεκτ: ''..Μουσικός σιδηρόδρομος''..
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Μουσικός σιδηρόδρομος (Μουσικοκινητική Δραστηριότητα)
  • Γ' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου με ανακυκλώσιμα υλικά

Στόχοι: 

 • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους χώρους του Μουσείου (χώρος και έννοια του Μουσείου) 
 • Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης και των ποικίλων εκφάνσεων της.
 • Επαφή με τους θρύλους και τις λαϊκές παραδόσεις  του τόπου μας.
 • Τόνωση της συλλογικότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών.

Γ' & Δ' Δημοτικού

 • Όνομα Πρότζεκτ: ''Μουσικό ταξίδι στη παράδοση''..
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Μουσικοκινητική Δραστηριότητα 
  • Γ' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου με ανακυκλώσιμα υλικά
  • Δ' μέρος: Εκμάθηση παραδοσιακού Τραγουδιού
 • Όνομα πρότζεκτ: ''Μικρός Οργανοποιός''..
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Γ' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου με ανακυκλώσιμα υλικά
  • Δ' μέρος: Εκμάθηση παραδοσιακού Τραγουδιού

Στόχοι

 • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους χώρους του Μουσείου (χώρος και έννοια του Μουσείου) 
 • Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης και των ποικίλων εκφάνσεων της.
 • Κατανόηση στην κατηγοριοποίηση των οργάνων.
 • Τόνωση της συλλογικότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών.
 • Κατανόηση ρυθμού και αυτοσχεδιασμός με ιδιόφωνα-μεμβρανόφωνα όργανα

Ε' & ΣΤ' Δημοτικού

 • Όνομα Πρότζεκτ: ''Μουσικό σταυροδρόμι μεσογείου''..
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Μουσικοκινητική Δραστηριότητα 
  • Γ' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου με ανακυκλώσιμα υλικά
  • Δ' μέρος: Εκμάθηση παραδοσιακού Τραγουδιού
 • Όνομα πρότζεκτ: 'Παιχνίδι μουσικού θησυαρού''..
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου  (σείστρο) 
  • Γ' μέρος: Παιχνίδι μουσικού θησαυρού (παιχνίδι ερωτήσεων)

Στόχοι:

 • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους χώρους του Μουσείου (χώρος και έννοια του Μουσείου) 
 • Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης και των ποικίλων εκφάνσεων της.
 • Κατανόηση στην κατηγοριοποίηση των οργάνων.
 • Τόνωση της συλλογικότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών.
 • Κατανόηση ρυθμού και αυτοσχεδιασμός με ιδιόφωνα-μεμβρανόφωνα όργανα