Α' & Β' Δημοτικού

 • Όνομα Πρότζεκτ: ''..Εγώ την λύρα την έμαθα στο σταυροδρόμι...''
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Μουσικοκινητική Δραστηριότητα (Αφήγηση μύθου σε διαδραστική μορφή-μουσικοκινητικό παιχνίδι)
  • Γ' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου με ανακυκλώσιμα υλικά
 • Όνομα πρότζεκτ: Ένα τραγούδι θε να πω...
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Εκμάθηση παραδοσιακού τραγουδιού με συνοδεία ιδιόφωνων και μεμβρανόφωνων  οργάνων.

Στόχοι: 

 • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους χώρους του Μουσείου (χώρος και έννοια του Μουσείου) 
 • Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης και των ποικίλων εκφάνσεων της.
 • Επαφή με τους θρύλους και τις λαϊκές παραδόσεις  του τόπου μας.
 • Τόνωση της συλλογικότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών.

Γ' & Δ' Δημοτικού

 • Όνομα πρότζεκτ: Ένα τραγούδι θε να πω
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Εκμάθηση παραδοσιακού τραγουδιού με συνοδεία ιδιόφωνων και μεμβρανόφωνων  οργάνων.
  • Γ' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου με ανακυκλώσιμα υλικά
 • Όνομα πρότζεκτ: Το σεντούκι...των μουσικών οργάνων
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Παιχνίδι χαμένου θησαυρού

Στόχοι

 • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους χώρους του Μουσείου (χώρος και έννοια του Μουσείου) 
 • Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης και των ποικίλων εκφάνσεων της.
 • Κατανόηση στην κατηγοριοποίηση των οργάνων.
 • Τόνωση της συλλογικότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών.
 • Κατανόηση ρυθμού και αυτοσχεδιασμός με ιδιόφωνα-μεμβρανόφωνα όργανα

Ε' & ΣΤ' Δημοτικού

 • Όνομα πρότζεκτ: Ένα τραγούδι θε να πω
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Εκμάθηση παραδοσιακού τραγουδιού με συνοδεία ιδιόφωνων και μεμβρανόφωνων  οργάνων.
  • Γ' μέρος: Κατασκευή ιδιόφωνου με ανακυκλώσιμα υλικά
 • Όνομα πρότζεκτ: Το σεντούκι...των μουσικών οργάνων
  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Παιχνίδι χαμένου θησαυρού

Στόχοι:

 • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους χώρους του Μουσείου (χώρος και έννοια του Μουσείου) 
 • Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης και των ποικίλων εκφάνσεων της.
 • Κατανόηση στην κατηγοριοποίηση των οργάνων.
 • Τόνωση της συλλογικότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών.
 • Κατανόηση ρυθμού και αυτοσχεδιασμός με ιδιόφωνα-μεμβρανόφωνα όργανα