Όνομα Πρότζεκτ: "..Εγώ την λύρα την έμαθα στο σταυροδρόμι..."

  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' Μέρος: Μουσικοκινητική Δραστηριότητα (Αφήγηση μύθου σε διαδραστική μορφή-μουσικοκινητικό παιχνίδι)

Όνομα πρότζεκτ: "Ένα τραγούδι θε να πω..."

  • Α' μέρος: Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' μέρος: Εκμάθηση παραδοσιακού τραγουδιού με συνοδεία ιδιόφωνων και μεμβρανόφωνων οργάνων.

Στόχοι: 

  • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους χώρους του Μουσείου (χώρος και έννοια του Μουσείου) 
  • Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης και των ποικίλων εκφάνσεων της
  • Επαφή με τους θρύλους και τις λαϊκές παραδόσεις  του τόπου μας.
  • Τόνωση της συλλογικότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών.
  • Εκμάθηση παραδοσιακού τραγουδιού με βάση το κύκλο του χρόνου.