Οι Παρακάτω δράσεις αφορούν την επίσκεψη στο χώρο του νηπιαγωγείου

Όνομα Πρότζεκτ: "..Ο Γυρολόγος με τα μουσικά  Όργανα..."

  • Α' μέρος: Αφήγηση Μουσικού Παραμυθιού (γνωριμία με τα μουσικά όργανα)
  • Β' Μέρος: Κατασκευή Ιδιόφωνου Μουσικού Οργάνου, Εκμάθηση Παραδοσιακού Τραγουδιού 

Όνομα πρότζεκτ: "Δημιουργία Ηχοιστορίας"

  • Α' μέρος: Δημιουργία μιας μουσικής Ηχοιστορίας με την συνδρομή των μαθητών, των οργάνων και των αντικειμένων της τάξης
  • Β' μέρος: Κατασκευή Ιδιόφωνου Μουσικού Οργάνου, Εκμάθηση Παραδοσιακού Τραγουδιού 

Στόχοι: 

  • Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης και των ποικίλων εκφάνσεων της
  • Επαφή με τους θρύλους και τις λαϊκές παραδόσεις  του τόπου μας.
  • Τόνωση της συλλογικότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών.
  • Εκμάθηση παραδοσιακού τραγουδιού με βάση το κύκλο του χρόνου.