Τα παιδιά παρακολούθησαν το  επιλεγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Το παραμύθι του Μουσείου" από τα προτεινόμενα του μουσείου. Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστική επίδειξη των εκθεμάτων  , βιωματική γνωριμία με τα εκθέματα, μουσικοκινιτική δραστηριότητα, κατασκευή ιδιόφωνου οργάνου με ανακυκλώσιμα υλικά κα.