Στα πλαίσια του 1ου διεθνούς εθνομουσικολογικού συνεδρίου, που διοργάνωσε το Μουσείο παραδοσιακών οργάνων ‘’Θύραθεν’’ στις 3 με 5 Οκτωβρίου 2014, βραβεύτηκε ο Καθηγητής Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης για την προσφορά του στην επιστήμη της πληροφορικής.

Το βραβείο παρέλαβε ο πατέρας του κ. Γιαννακουδάκη καθότι ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό. Το βραβείο παραδόθηκε από το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κ. Νίκος Ματθιουδάκης.