Το Μουσείο θύραθεν για ακόμα ένα καλοκαίρι διοργανώνει σεμινάρια για τον ήχο και την μουσική για όλους εμάς που αγαπάμε αυτό που κάνουμε και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι.

Σεμινάριο παραδοσιακών κρουστών από τον Νίκο καλαθάλη από τις 18-22/08/2021 17:00 - 20:00. Το θέμα του σεμιναρίου πρόκειται να περιλαμβάνει ρυθμόυς της Ελλάδας. 

+30.6972656631 |+30.2810711196 

info@thirathen.com

www.thirathen.com