Μαθήματα οργανοποιίας στο Μουσείο Παραδοσιακών οργάνων Θύραθεν

Τα μαθήματα Θα γίνονται στον χώρο του Μουσείου, όπου λειτουργεί οργανωμένο οργανοποιίο, και οι μαθητές πρόκειται να πάρουν γνώσεις για την κατασκευή των μουσικών οργάνων των ιδιαιτερωτήτων των ξύλων και θα βαθύνουν στην τέχνη της οργανοποιίας.

 
Πληροφορίες εγγραφές και ερωτήσεις στα τηλέφωνα: 2810 711196, 6972656631 και στο email: info@thirathen.com