Το μουσείο Παραδοσιακών Οργάνων Έρευνας & τεκμηρίωσης Θύραθεν σε συνεργασία με την ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ και την φωτοκύκλωση κάνουν σημείο ανακύκλωσης το Μουσείο. Έτσι στην καρδιά του κέντρου του Ηρακλείου υπάρχει ακόμα ένα σημείο ανακύκλωσης συσκευών λαμπτήρων αλλά και μπαταριών με την ΑΦΗΣ. Ελάτε για μία διαδραστική ξενάγηση και συνδυάστε το με ανακύκλωση.