Το πρόγραμμα το οποίο παρακολούθησαν περιλαμβάνει διαδραστική ξενάγηση στο χώρο του μουσείου, βιωματική γνωριμία με τα εκθέματα, μουσικοκινιτική δραστηριότητα. 

Επιπλέον έφτιαξαν παραδοσιακές χελιδόνες τις οποίος πήραν μαζί τους σαν ανμνηστικό δώρο ασπο το μουσείο.